Câu hỏi:

21/09/2019 29,072

Sau khi rút quân khỏi thành Ung Châu, Lý Thường Kiêt cho quân bố phòng ở đâu?   

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:B.

Giải thích: Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các tù trưởng dân tộc ít người bố trí quân bố phòng ở những vị trí chiến lược quan trọng gần biên giới Việt - Trung.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?     

Xem đáp án » 21/09/2019 170,649

Câu 2:

Lý Thường Kiệt cho quân đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 95,250

Câu 3:

Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?     

Xem đáp án » 21/09/2019 89,951

Câu 4:

Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là gì?  

Xem đáp án » 21/09/2019 84,466

Câu 5:

Để tiến hành xâm lược Đại Việt nhà Tống đã thực hiện biện pháp gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 84,349

Câu 6:

Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã làm gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 60,876

Câu 7:

Giữa thế kỉ XI, nhà Tống đã làm gì giải quyết những khó khăn trong nước?     

Xem đáp án » 21/09/2019 52,753

Bình luận


Bình luận

Lê Phước Long
19:34 - 05/11/2019

Cho em hỏi : bộ luật đầu tiên của Nước ta có tên là gì? Nôij dung và nhận xét

ARMY Trang
20:06 - 20/12/2019

Google có sao ko lên mà hỏi

Nam Olo
16:53 - 16/11/2021

Sao khi rút quân khỏi Ung Châu,Lý Thường Kiệt đã là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK