Câu hỏi:

29/05/2020 1,112

Đem nung 13,0 gam Cr trong khí O2 thì thu được 15,0 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được là

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa các ion CrO42-  và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau 

Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H++ Oxit

Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng

Xem đáp án » 29/05/2020 3,237

Câu 2:

Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,475

Câu 3:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 29/05/2020 629

Câu 4:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ?

Xem đáp án » 29/05/2020 282

Câu 5:

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

NH42Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O.

Khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là 

Xem đáp án » 29/05/2020 219

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »