Câu hỏi:

29/05/2020 219

Muối amoni đicromat bị nhiệt phân theo phương trình :

NH42Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O.

Khi phân hủy 48 gam muối này thấy còn 30 gam gồm chất rắn và tạp chất không bị biến đổi. Phần trăm tạp chất trong muối là 

Trả lời:

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa các ion CrO42-  và ion Cr2O72- có sự chuyển hoá cho nhau theo cân bằng hoá học sau 

Cr2O72-+H2O2CrO42-+2H++ Oxit

Nếu thêm dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì sẽ có hiện tượng

Xem đáp án » 29/05/2020 3,224

Câu 2:

Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,474

Câu 3:

Đem nung 13,0 gam Cr trong khí O2 thì thu được 15,0 gam chất rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được là

Xem đáp án » 29/05/2020 1,109

Câu 4:

Nhận xét nào sau đây sai ?

Xem đáp án » 29/05/2020 628

Câu 5:

Hãy cho biết hợp chất nào sau đây có thề điều chế trực tiếp từ crom ?

Xem đáp án » 29/05/2020 282

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »