Câu hỏi:

30/05/2020 2,394

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đơn vị đo của cường độ dòng điện là ampe (A). Dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Nên đáp án B sai

Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 9,710

Câu 2:

Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện

Xem đáp án » 30/05/2020 2,253

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,226

Câu 4:

Cường độ dòng điện có kí hiệu là chữ cái nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,189

Câu 5:

Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án » 30/05/2020 445

Câu 6:

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 339

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK