Trắc nghiệm Vật li 7 Cường độ dòng điện là gì, Bài tập Cường độ dòng điện có đáp án

  • 1298 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án

Vì dòng điện có cường độ càng lớn thì tác dụng của nó càng mạnh.

Nên nếu dòng điện càng mạnh thì tác dụng sinh lý đối với sinh vật và con người càng mạnh.

Chọn C.


Câu 2:

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

Xem đáp án

Đơn vị đo của cường độ dòng điện là ampe (A). Dụng cụ đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Nên đáp án B sai

Chọn B.


Câu 3:

Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

Xem đáp án

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện.

Chọn B.


Câu 4:

Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện

Xem đáp án

Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A).

Chọn A.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

Xem đáp án

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy các phát biểu trên đều đúng.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận