Câu hỏi:

30/05/2020 2,218

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện. Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn.

Vì vậy các phát biểu trên đều đúng.

Chọn D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 9,696

Câu 2:

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

Xem đáp án » 30/05/2020 2,392

Câu 3:

Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện

Xem đáp án » 30/05/2020 2,245

Câu 4:

Cường độ dòng điện có kí hiệu là chữ cái nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,189

Câu 5:

Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án » 30/05/2020 441

Câu 6:

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 339

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK