Câu hỏi:

30/05/2020 2,245

Chọn câu đúng khi nói về đơn vị của cường độ dòng điện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cường độ dòng điện có đơn vị là ampe (A).

Chọn A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường độ dòng điện cho biết điều gì sau đây?

Xem đáp án » 30/05/2020 9,696

Câu 2:

Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau

Xem đáp án » 30/05/2020 2,392

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tương quan giữa cường độ dòng điện qua một bóng đèn và độ sáng của bóng đèn đó?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,217

Câu 4:

Cường độ dòng điện có kí hiệu là chữ cái nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 2,189

Câu 5:

Chọn nhận định sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xem đáp án » 30/05/2020 441

Câu 6:

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào?

Xem đáp án » 30/05/2020 339

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK