Câu hỏi:

30/05/2020 3,951

Một acquy được nạp điện sau thời gian 10h thì có dung lượng là q = 7200C. Biết suất phản điện và điện trở trong của acquy ξ = 9V và r = 1,5Ω. Tính hiệu điện thế đặt vào hai cực của acquy

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2Ω. Cho biết công suất mạch ngoài 16W. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

Xem đáp án » 30/05/2020 8,726

Câu 2:

Một mạch điện kín gồm một nguồn điện có suất điện động 26V, điện trở trong 1Ω mắc vào mạch ngoài là hai điện trở R1 = 20Ω song song R2 = 30Ω. Công suất của nguồn và mạch ngoài lần lượt là

Xem đáp án » 30/05/2020 5,428

Câu 3:

Một máy thu điện có dòng điện 0,3A chạy qua. Biết suất điện động và điện trở trong của máy thu là ξ = 16V và r = 2Ω. Tính công suất nạp điện và công suất tỏa nhiệt

Xem đáp án » 30/05/2020 2,516

Câu 4:

Mắc một acquy 9V - r Ω vào nguồn điện AB có UAB = 12 V, dòng điện chạy từ A đến B. Công suất nạp điện của acquy là 27 W. Giá trị r là

Xem đáp án » 30/05/2020 2,384

Câu 5:

Một máy thu điện có cường độ 0,2A chạy qua. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của máy lớn hơn suất phản điện của nó là 0,6 V. Kết luận nào không đúng 

Xem đáp án » 30/05/2020 1,833

Câu 6:

Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, hiệu điện thế UAB = 9 V, dòng điện chạy từ A đến B. Suất điện động và điện trở nội của nguồn bằng 12V - 2Ω. Công suất phát điện (công suất có ích) của nguồn bằng

Xem đáp án » 30/05/2020 1,134

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK