14 Câu trắc ngiệm về Máy thu và Suất phản điện

  • 1441 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một máy thu điện có cường độ 0,2A chạy qua. Biết hiệu điện thế giữa hai cực của máy lớn hơn suất phản điện của nó là 0,6 V. Kết luận nào không đúng 

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận