Câu hỏi:

31/05/2020 708

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp hoàn toàn thất bại:

- Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên

- 16 máy bay bị bắn rơi, hàng tram xe cơ giới bị phá hủy

- Nhiều tàu chiến, ca nô bị bắn chìm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,229

Câu 2:

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,139

Câu 3:

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Xem đáp án » 31/05/2020 540

Bình luận


Bình luận