Câu hỏi:

31/05/2020 1,167

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,004

Câu 2:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 646

Câu 3:

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Xem đáp án » 31/05/2020 505

Bình luận


Bình luận