Câu hỏi:

31/05/2020 498

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ta đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch.

- Bảo về cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,162

Câu 2:

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Xem đáp án » 31/05/2020 994

Câu 3:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 645

Bình luận


Bình luận