Câu hỏi:

31/05/2020 1,219

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ta đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch.

- Bảo về cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Xem đáp án » 31/05/2020 4,233

Câu 2:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 2,401

Câu 3:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,742

Bình luận


Bình luận