Câu hỏi:

31/05/2020 1,003

Nêu một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn

- Đèo Bông Lau

- Bình Ca, Đoan Hùng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,165

Câu 2:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Xem đáp án » 31/05/2020 646

Câu 3:

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Xem đáp án » 31/05/2020 504

Bình luận


Bình luận