Câu hỏi:

31/05/2020 1,771

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nước sông của nước ta chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa cạn.

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng lớn tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta:

-Vào mùa mưa gây ra lũ lụt, ngập úng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất và sinh hoạt cảu con người.

- Vào mùa khô, gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt cảu con người.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 796

Câu 2:

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 287

Câu 3:

Quan sát một con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao.

Xem đáp án » 31/05/2020 177

Bình luận


Bình luận