Câu hỏi:

31/05/2020 797

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sông ngòi nước ta có đặc điểm:

- Nước ta co có mạng lưới sông ngòi dày đặc.

- Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa có nhiều phù sa.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,771

Câu 2:

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 288

Câu 3:

Quan sát một con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao.

Xem đáp án » 31/05/2020 178

Bình luận


Bình luận