Câu hỏi:

31/05/2020 293

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ miền Bắc: Sông Hồng, sông Lô, sông Thái Bình, sông Đà.

+ miền Trung: Sông Mã, sông Cả, sông Gianh, Sông Thu Bồn, sông Đà Rằng.

+ miền Nam: sông Đồng Nai sông Tiền, sông Hậu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,791

Câu 2:

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 811

Câu 3:

Quan sát một con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao.

Xem đáp án » 31/05/2020 180

Bình luận


Bình luận