Câu hỏi:

31/05/2020 178

Quan sát một con sông ở địa phương em (nếu có), nhận xét con sông đó sạch hay bẩn và cho biết tại sao.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gần nhà em có sông Hồng nước sông đục: Trong nước chứa nhiều phù sa, có nhiều vật liệu chảy theo dòng sông nhất là vào mùa lũ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước sông lên xuống theo mùa có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta?

Xem đáp án » 31/05/2020 1,771

Câu 2:

Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 31/05/2020 796

Câu 3:

Nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông ở nước ta.

Xem đáp án » 31/05/2020 288

Bình luận


Bình luận