Câu hỏi:

04/06/2020 7,127

Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A. 

Gương cầu lồi có tâm mặt cầu nằm phía sau mặt phản xạ

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi.

Xem đáp án » 04/06/2020 4,749

Câu 2:

Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 3,615

Câu 3:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

Xem đáp án » 04/06/2020 2,822

Câu 4:

Gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,451

Câu 5:

Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là: 

Xem đáp án » 04/06/2020 1,142

Câu 6:

Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó: 

Xem đáp án » 04/06/2020 543

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK