Câu hỏi:

04/06/2020 543

Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Một điểm sáng S trước gương thì nó tạo ra một chùm phân kì tới gương, nên chùm phản xạ cũng là chùm phân kì, xem như xuất phát từ ảnh của S.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi

Xem đáp án » 04/06/2020 7,126

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi.

Xem đáp án » 04/06/2020 4,749

Câu 3:

Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 3,615

Câu 4:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

Xem đáp án » 04/06/2020 2,822

Câu 5:

Gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,451

Câu 6:

Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là: 

Xem đáp án » 04/06/2020 1,142

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK