Câu hỏi:

04/06/2020 4,745

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Khi tia sáng đến gặp gương cầu lồi thì nó bị phản xạ. Nếu tia sáng chiếu tới gương vuông góc thì tia phản xạ ngược lại có phương trùng với phương tia tới. Nếu chùm tia thì song song thì chùm phản xạ là chùm phân kì

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi

Xem đáp án » 04/06/2020 7,118

Câu 2:

Ảnh của vật sáng qua gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 3,613

Câu 3:

Người ta đặt hai ngọn nến giống hệt nhau, một trước gương cầu lồi và một trước gương phẳng với những khoảng cách như nhau. Khi đó:

Xem đáp án » 04/06/2020 2,819

Câu 4:

Gương cầu lồi là:

Xem đáp án » 04/06/2020 1,450

Câu 5:

Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là: 

Xem đáp án » 04/06/2020 1,139

Câu 6:

Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó: 

Xem đáp án » 04/06/2020 540

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK