Tính chất ảnh của gương cầu lồi

  • 1408 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây không đúng khi nói về gương cầu lồi

Xem đáp án

Chọn A. 

Gương cầu lồi có tâm mặt cầu nằm phía sau mặt phản xạ


Câu 2:

Gương cầu lồi là:

Xem đáp án

Chọn A

Gương cầu lỗi là một phần mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi.

Xem đáp án

Chọn D

Khi tia sáng đến gặp gương cầu lồi thì nó bị phản xạ. Nếu tia sáng chiếu tới gương vuông góc thì tia phản xạ ngược lại có phương trùng với phương tia tới. Nếu chùm tia thì song song thì chùm phản xạ là chùm phân kì


Câu 4:

Một điểm sáng S nằm trước gương cầu lồi khi đó: 

Xem đáp án

Chọn C

Một điểm sáng S trước gương thì nó tạo ra một chùm phân kì tới gương, nên chùm phản xạ cũng là chùm phân kì, xem như xuất phát từ ảnh của S.


Câu 5:

Ảnh của một ngọn nến tạo bởi gương cầu lồi là: 

Xem đáp án

Chọn D

Gương cầu lồi tạo ảnh ảo, nhỏ hơn vật, cùng chiều với vật.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận