Câu hỏi:

05/06/2020 290

Cho các cụm từ: công việc, thứ tự, thao tác.

Hãy điền các cụm từ đã cho vào các chỗ trống trong câu sau đây để được một phát biểu đúng về khái niệm thủ tục

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thủ tục là một dãy các công việc được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một thao tác nào đó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình chữ nhật có chiều dài (thẳng đứng) là 100 và chiều rộng (nằm ngang) là 60.

Xem đáp án » 05/06/2020 3,136

Câu 2:

Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A) Một thủ tục trong Logo có ba phần: tên thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục.

B) Một thủ tục phải có tên.

C) Thân thủ tục phải có ít nhất một lệnh

D) Một thủ tục phải có phần kết thúc (là từ end).

Xem đáp án » 05/06/2020 1,140

Câu 3:

Em hãy viết các thủ tục vẽ các hình sau và thực hiện từng thủ tục.

Xem đáp án » 05/06/2020 628

Câu 4:

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình vuông.

Xem đáp án » 05/06/2020 395

Câu 5:

Em hãy cho biết trong các tên thủ tục sau đây tên nào đặt sai:

A) TamGiac

B) Tam Giac

C) 1234

D) TG

Xem đáp án » 05/06/2020 310

Câu 6:

Em hãy tạo các thủ tục cho dưới đây và thực hiện chúng để vẽ các hình: ngôi nhà, bánh xe răng cưa, mặt nhẫn kim cương.

Xem đáp án » 05/06/2020 310

Bình luận


Bình luận