Câu hỏi:

05/06/2020 396

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình vuông.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: Em thực hiện các bước sau:

• Nháy chuột vào ngăn nhập lệnh

• Gõ lệnh

Edit “hinhvuong

• Rồi nhấn Enter

• Trong cửa sổ soạn thảo có sẵn 2 dòng:

To hinhvuong

End

• Em đặt con trỏ soạn thảo vào sau từ hinhvuong rồi nhấn Enter để con trỏ soạn thảo về vị trí bắt đầu thân thủ tục

• Gõ lệnh tạo hình vuông

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

• Đóng cửa sổ soạn thảo và lưu thủ tục vào bộ nhớ bằng cách nháy File → Save and Exit.

• Để thực hiện thủ tục, trong ngăn nhập lệnh em gõ tên thủ tục là: hinhvuong rồi nhấn Enter

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình chữ nhật có chiều dài (thẳng đứng) là 100 và chiều rộng (nằm ngang) là 60.

Xem đáp án » 05/06/2020 3,136

Câu 2:

Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A) Một thủ tục trong Logo có ba phần: tên thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục.

B) Một thủ tục phải có tên.

C) Thân thủ tục phải có ít nhất một lệnh

D) Một thủ tục phải có phần kết thúc (là từ end).

Xem đáp án » 05/06/2020 1,141

Câu 3:

Em hãy viết các thủ tục vẽ các hình sau và thực hiện từng thủ tục.

Xem đáp án » 05/06/2020 628

Câu 4:

Em hãy cho biết trong các tên thủ tục sau đây tên nào đặt sai:

A) TamGiac

B) Tam Giac

C) 1234

D) TG

Xem đáp án » 05/06/2020 311

Câu 5:

Em hãy tạo các thủ tục cho dưới đây và thực hiện chúng để vẽ các hình: ngôi nhà, bánh xe răng cưa, mặt nhẫn kim cương.

Xem đáp án » 05/06/2020 310

Câu 6:

Cho các cụm từ: công việc, thứ tự, thao tác.

Hãy điền các cụm từ đã cho vào các chỗ trống trong câu sau đây để được một phát biểu đúng về khái niệm thủ tục

Xem đáp án » 05/06/2020 290

Bình luận


Bình luận