Câu hỏi:

13/07/2024 1,186

Em hãy cho biết trong các tên thủ tục sau đây tên nào đặt sai:

A) TamGiac

B) Tam Giac

C) 1234

D) TG

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên thủ tục sai là: C và B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình chữ nhật có chiều dài (thẳng đứng) là 100 và chiều rộng (nằm ngang) là 60.

Xem đáp án » 13/07/2024 6,386

Câu 2:

Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A) Một thủ tục trong Logo có ba phần: tên thủ tục, thân thủ tục và kết thúc thủ tục.

B) Một thủ tục phải có tên.

C) Thân thủ tục phải có ít nhất một lệnh

D) Một thủ tục phải có phần kết thúc (là từ end).

Xem đáp án » 13/07/2024 3,161

Câu 3:

Em hãy viết các thủ tục vẽ các hình sau và thực hiện từng thủ tục.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,560

Câu 4:

Em hãy viết và thực hiện thủ tục vẽ một hình vuông.

Xem đáp án » 13/07/2024 904

Câu 5:

Em hãy tạo các thủ tục cho dưới đây và thực hiện chúng để vẽ các hình: ngôi nhà, bánh xe răng cưa, mặt nhẫn kim cương.

Xem đáp án » 13/07/2024 848

Câu 6:

Cho các cụm từ: công việc, thứ tự, thao tác.

Hãy điền các cụm từ đã cho vào các chỗ trống trong câu sau đây để được một phát biểu đúng về khái niệm thủ tục

Xem đáp án » 13/07/2024 550

Bình luận


Bình luận