Câu hỏi:

05/06/2020 8,136

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm giống nhau về bối cảnh bùng nổ của cách mạng tư sản Anh và Pháp là cuộc khủng hoảng về tài chính của triều đình phong kiến. Ở Anh, vua Sác-lơ I muốn tăng thuế để có tiền đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len. Ở Pháp, vua Lu-I cũng muốn triệu tập các đại biểu để thỏa thuận cho vay tiền và đánh thêm thuế mới để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính (số nợ của nhà vua lên tới 5 tỉ livrơ)

Đáp án cần chọn là: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 05/06/2020 9,463

Câu 2:

Cách mạng Pháp phát triển đi lên, đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ là do

Xem đáp án » 05/06/2020 7,206

Câu 3:

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14/7/1789 đến ngày 10/8/1792?

Xem đáp án » 05/06/2020 5,090

Câu 4:

“Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mĩ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kì thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì áp bức thuộc địa” . Nhận định trên của Chủ tịch Hồ Chính Minh đề cập đến hạn chế nào của các cuộc cách mạng tư sản?

Xem đáp án » 15/07/2020 4,446

Câu 5:

Thể chế chính trị của nước Pháp đầu thế kỉ XVIII là

Xem đáp án » 05/06/2020 3,960

Câu 6:

Ngày 10/8/1792 diễn ra sự kiện gì trong tiến trình lịch sử nước Pháp?

Xem đáp án » 05/06/2020 3,833

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »