Câu hỏi:

23/09/2019 13,940

Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK-Tr.117)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Đại Việt bị xâm phạm nghiêm trọng suốt các thế kỉ XVI-XVIII chủ yếu là do đâu?

Xem đáp án » 23/09/2019 22,343

Câu 2:

Tác động lớn nhất của các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 21,491

Câu 3:

Vào giữa thế kỉ XVIII, vua Lê có vai trò như thế nào trong bộ máy cầm quyền?     

Xem đáp án » 23/09/2019 19,827

Câu 4:

Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?     

Xem đáp án » 23/09/2019 16,974

Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự mục nát của chính quyền Lê-Trịnh ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII?     

Xem đáp án » 23/09/2019 13,481

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?

Xem đáp án » 23/09/2019 12,860

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK