Câu hỏi:

23/09/2019 27,437

Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-126)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?     

Xem đáp án » 23/09/2019 40,373

Câu 2:

Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn:     

Xem đáp án » 23/09/2019 31,402

Câu 3:

Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là     

Xem đáp án » 23/09/2019 24,933

Câu 4:

Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất gì?

Xem đáp án » 23/09/2019 20,966

Câu 5:

Nội dung của câu thơ     "Đường trời mở rộng thênh thênh     

                                        Ta đây cũng một triều đình kém ai" 

thể hiện điều gì ?

Xem đáp án » 23/09/2019 19,488

Câu 6:

Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 18,946

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK