Câu hỏi:

23/09/2019 20,970

Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Lời giải: Khởi nghĩa Tây Sơn diễn ra với mục tiêu chống lại chế độ phong kiến, giành quyền lợi cho nhân dân, do giai cấp nông dân lãnh đạo. Từ một cuộc khởi nghĩa trong địa bàn nhỏ hẹp phong trào đã phát triển nhanh chóng, sức mạnh của phong trào nông dân đã đánh bại các thế lực phong kiến, phá vỡ xu hướng cát cứ, tạo tiền đề cho sự thống nhất về mặt nhà nước.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghệ thuật quân sự của nghĩa quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1788-1789) có điểm gì khác biệt so với ba cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên thời Trần (thế kỉ XIII)?     

Xem đáp án » 23/09/2019 40,378

Câu 2:

Sự nghiệp thống nhất đất nước của nghĩa quân Tây Sơn bước đầu được hoàn thành khi quân Tây Sơn:     

Xem đáp án » 23/09/2019 31,406

Câu 3:

Với việc đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê-Trịnh, Nguyễn, phong trào Tây Sơn có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?     

Xem đáp án » 23/09/2019 27,449

Câu 4:

Nguyên cớ quân Xiêm kéo sang xâm lược Đại Việt năm 1785 là     

Xem đáp án » 23/09/2019 24,934

Câu 5:

Nội dung của câu thơ     "Đường trời mở rộng thênh thênh     

                                        Ta đây cũng một triều đình kém ai" 

thể hiện điều gì ?

Xem đáp án » 23/09/2019 19,491

Câu 6:

Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 18,948

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK