Câu hỏi:

23/09/2019 25,384

Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của vương triều Tây Sơn là gì?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.133)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước có ý nghĩa gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 17,901

Câu 2:

"Mà nay áo vải cờ đào

Giúp dân dựng nước, xiết bao công trình"   

 Ai là người đã ghi lại sự nghiệp của Quang Trung qua hai câu thơ trên?

Xem đáp án » 23/09/2019 14,531

Câu 3:

Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 14,406

Câu 4:

Về quân sự, Quang Trung cho thực hiện chính sách gì để mộ binh ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 10,975

Câu 5:

Chính sách đối ngoại của nhà Tây Sơn đối với nhà Thanh là gì ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 10,865

Câu 6:

Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?     

Xem đáp án » 23/09/2019 10,833

Bình luận


Bình luận

Như Huynh Nguyễn
21:42 - 19/04/2022

h

TÀI LIỆU VIP VIETJACK