Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 26 (có đáp án): Quang Trung xây dựng đất nước

  • 3520 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm và thống nhất được đất nước là gì ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sau khi đánh đuổi được ngoại xâm, đất nước cũng đã được thống nhất thì nhiệm vụ cấp bách của nhà Tây Sơn là ổn định và khôi phục lại đất nước về mọi mặt sau một thời gian dài liên miên chiến tranh.


Câu 2:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Thanh ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nhà Tây Sơn vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bang giao, hòa hảo với nhà Thanh.


Câu 3:

Loại chữ nào được Quang Trung sử dụng làm chữ viết chính thức của nhà nước ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.132)


Câu 4:

Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước có ý nghĩa gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quang Trung sử dụng chữ Nôm là chữ viết chính thức của nhà nước thay cho chữ Hán thể hiện sự tự chủ của dân tộc vì chữ Nho là chữ sáng tạo của người Việt.


Câu 5:

Vua Quang Trung ban hành chiếu Khuyến nông nhằm mục đích gì?     

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: (SGK - Tr.131)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Như Huynh Nguyễn
21:39 - 19/04/2022

Khá hay và bổ ích 😍💖👌😊 , m.n nên xem thử

34 Nguyễn Hải Nam 7A1 PCT
21:48 - 22/05/2022

dễ