Câu hỏi:

10/06/2020 1,920

Đâu không phải lý do khiến thực dân Pháp xúc tiến xâm lược Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Từ giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp tiến dần lên giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công ngày càng tăng trong khi những nguồn lực trong nước đã dần cạn kiệt.

- Trong khi đó Việt Nam là một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhân công giá rẻ, chế độ phong kiến đang lâm vào tình trạng khủng hoảng

- Từ khi thất thế ở Canada và Ấn Độ, Pháp càng muốn có một thuộc địa ở Viễn Đông mà trước hết là Việt Nam

=> Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là tất yếu lịch sử, nhưng nước Việt Nam rơi vào tay Pháp không phải là tất yếu.

=> Loại trừ đáp án: C

Đáp án cần chọn là: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản Hiệp ước đầu hàng đầu tiên nhà Nguyễn kí với Pháp là

Xem đáp án » 30/09/2019 33,933

Câu 2:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 10/06/2020 13,600

Câu 3:

Điểm tương đồng trong hai lần chiến thắng Cầu Giấy (1873 và 1883) của quân dân Bắc Kì là gì?

Xem đáp án » 30/09/2019 10,074

Câu 4:

Người dâng hai bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức (vào các năm 1877 và 1882), đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước là

Xem đáp án » 10/06/2020 7,131

Câu 5:

Vào năm 1872, cơ quan nào của triều đình nhà Nguyễn đã tấu xin vua Tự Đức mở ba cửa biển ở miền Bắc và miền Trung (Đà Nẵng, Ba Lạt và Đồ Sơn) để thông thương với nước ngoài?

Xem đáp án » 10/06/2020 6,382

Câu 6:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian sau?

“Đố ai đánh trống phất cờ
Giữa thành Hà Nội trong giờ nguy nan
Rồi khi trúc trẻ, ngói tan
Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng?”

Xem đáp án » 30/09/2019 4,081

Câu 7:

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương là

Xem đáp án » 10/06/2020 2,812

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »