Câu hỏi:

10/06/2020 444

Màu do một laze phát ra

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Màu do một laze phát ra là màu đơn sắc do tia laze rất đơn sắc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng chùm tia laze có công suất P = 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép t0 = 30°, nhiệt dung riêng của thép c = 448J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của thép L = 270 kJ/kg, điểm nóng chảy của thép Tc = 1535°C. Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là:

Xem đáp án » 10/06/2020 819

Câu 2:

Tìm phát biểu sai về tia laze.

Xem đáp án » 10/06/2020 607

Câu 3:

Laze không được ứng dụng

Xem đáp án » 10/06/2020 324

Câu 4:

Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45µm với công suất 1,2W. Trong mỗi giây, số photon do chùm sáng phát ra là:

Xem đáp án » 10/06/2020 308

Câu 5:

Hiệu suất của một laze

Xem đáp án » 10/06/2020 293

Câu 6:

Tia laze không có đặc điểm

Xem đáp án » 10/06/2020 284

Bình luận


Bình luận