15 câu trắc nghiệm Sơ lược về Laze cực hay, có đáp án

  • 1486 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng ?

Xem đáp án

- Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ quang năng sang quang năng.


Câu 2:

Tia laze không có đặc điểm

Xem đáp án

- Tia laze là ánh sáng kết hợp; Tia laze rất đơn sắc; Chùm tia laze rất song song;

- Chùm tia laze có năng lượng có thể nhỏ nhưng do thời gian mỗi xung và diện tích tập trung rất nhỏ nên mật độ công suất (hay cường độ) rất lớn I = P/S


Câu 3:

Màu do một laze phát ra

Xem đáp án

- Màu do một laze phát ra là màu đơn sắc do tia laze rất đơn sắc.


Câu 4:

Tìm phát biểu sai về tia laze.

Xem đáp án

- Tia laze rất đơn sắc nên không bị tán sắc khi qua lăng kính.


Câu 5:

Hiệu suất của một laze

Xem đáp án

- Hiệu suất của một laze nhỏ hơn 100%.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận