Câu hỏi:

18/06/2019 113,375

Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2

Trả lời:

→ este no, đơn chức, mạch hở

→ Các đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2

1. HCOOCH2CH3

2. CH3COOCH3

→ Có 2 đồng phân este

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có số đồng phân cấu tạo este mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 69,015

Câu 2:

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở là

Xem đáp án » 18/06/2019 63,349

Câu 3:

Este etyl fomat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 57,281

Câu 4:

Este vinyl axetat có công thức là

Xem đáp án » 18/06/2019 48,750

Câu 5:

Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là

Xem đáp án » 18/06/2019 17,193

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »