Câu hỏi:

13/07/2024 538

Tìm phát biểu sai.

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức

Wt= mgz

Thế năng trên mặt đất bằng không (z = 0). Ta nói, mặt đất được chọn là mốc (hay gốc) thế năng.

Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng là jun (J).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật có khối lượng 2kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1= 500J. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2=-900J. Lấy g=10m/s2. So với mặt đất vật đã rơi từ độ cao

Xem đáp án » 12/07/2024 40,279

Câu 2:

Một thác nước cao 30m đổ xuống phía dưới 104kg nước trong mỗi giây. Lấy g=10m/s2, công suất thực hiện bởi thác nước là

Xem đáp án » 12/07/2024 28,564

Câu 3:

Một vật được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngang góc α, vận tốc đầu vo. Bỏ qua lực cản môi trường. Đại lượng không đổi khi viên đạn đang bay là

Xem đáp án » 13/07/2024 9,096

Câu 4:

Một người kéo một lực kế, số chỉ của lực kế là 400 N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000 N/m. Công do người thực hiện bằng

Xem đáp án » 13/07/2024 4,381

Câu 5:

Một thác nước cao 30 m đổ xuống phía dưới 104kg nước trong mỗi giây. Lấy g = 10m/s2, công suất thực hiện bởi thác nước bằng

Xem đáp án » 13/07/2024 2,420

Câu 6:

Một lò xo bị giãn 2cm, có thế năng đàn hồi 0,04 J. Độ cứng của lò xo là

Xem đáp án » 12/07/2024 2,082

Câu 7:

Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vào

Xem đáp án » 13/07/2024 736

Bình luận


Bình luận