24 câu trắc nghiệm Thế năng cực hay có đáp án

  • 3154 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Chỉ ra câu sai trong các phát biểu sau

Xem đáp án

Chọn C.

Trong trường hợp nâng vật lên thì lực nâng sinh công dương, còn trọng lực sinh công âm.


Câu 2:

Tìm phát biểu sai.

Xem đáp án

Chọn A.

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức

Wt= mgz

Thế năng trên mặt đất bằng không (z = 0). Ta nói, mặt đất được chọn là mốc (hay gốc) thế năng.

Trong hệ SI, đơn vị đo thế năng là jun (J).


Câu 3:

Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vào

Xem đáp án

Chọn C.

Công của lực đàn hồi chỉ phụ thuộc độ biến dạng đầu và độ biến dạng cuối của lò xo, vậy lực đàn hồi cũng là lực thế.

Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vào chiều biến dạng của lò xo.


Câu 5:

Một vật yên nằm yên có thể có

Xem đáp án

Chọn B.

Một vật yên nằm yên có vận tốc bằng 0 nên động lượng và động năng không có. Thế năng có thể có.


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Khương

3 năm trước

Bùi Trọng Nghĩa

Bình luận


Bình luận

Tăng Đạt
15:08 - 30/01/2021

Rr

BnssịHnutaL696
05:02 - 17/02/2022

Lừa vậy 🤣🤣🤣