Câu hỏi:

19/06/2020 1,067

Hãy sắp xếp tên các loài cá vẽ dưới đây vào nhóm thích hợp :

Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Việt 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Cá nước mặn (cá biển): cá nục, cá thu, cá chuồn

b) Cá nước ngọt (cá ở sông, hồ ao): cá chép, cá mè, cá chim, cá trê, cá chuối

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể tên các con vật sống ở dưới nước :

Xem đáp án » 19/06/2020 2,835

Câu 2:

Những chỗ nào trong câu 1 và câu 4 còn thiếu dấu phẩy ?

Em thêm dấu phẩy để ngăn cách các ý trong câu bằng cách đọc diễn cảm đoạn văn, ngắt hơi đúng.

Xem đáp án » 19/06/2020 349

Bình luận


Bình luận