Câu hỏi:

19/06/2020 1,223

Đặt câu hỏi cho những bộ phận câu được in đậm :

a) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

b) Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu ?

b) Trong vườn, trăm hoa khoe sắc thắm.

- Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu ?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

Xem đáp án » 19/06/2020 3,984

Câu 2:

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”

Trả lời cho câu hỏi như thế nào? là bộ phận chỉ đặc điểm trong câu

Xem đáp án » 19/06/2020 3,851

Câu 3:

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”

Câu hỏi ở đâu? dùng để hỏi về địa điểm.

Xem đáp án » 19/06/2020 2,858

Câu 4:

Đọc thầm :

Cá rô lội nước

Những bác cá rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ cũng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước.

Bộ phận in đậm trong câu Chúng khoan khoái đớp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào?

a) Vì sao?

b) Như thế nào?

c) Khi nào?

Khoan khoái chỉ đặc điểm trạng thái của cá rô.

Xem đáp án » 19/06/2020 2,815

Câu 5:

Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.

Em hãy đọc kĩ đoạn văn, ngắt hơi đúng để điền dấu chấm. Sau mỗi dấu chấm chú ý viết hoa.

Xem đáp án » 19/06/2020 1,394

Câu 6:

Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:

Bộ phận in đậm trong câu chỉ nguyên nhân. Em hãy sử dụng câu hỏi vì sao? để hỏi.

Xem đáp án » 19/06/2020 904

Bình luận


Bình luận