Câu hỏi:

19/06/2020 188

Người ông dành những quả đào cho ai ?

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện, chú ý cách ông chia bốn quả đào.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ông dành những quả đào cho vợ và 3 người cháu nhỏ

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu nhận xét của ông về từng cháu. Vì sao ông nhận xét như vậy ?

Em đọc đoạn 2 của truyện, chú ý lời nói của ông sau mỗi lời kể của các cháu.

Xem đáp án » 19/06/2020 616

Câu 2:

Em thích nhân vật nào? Vì sao?

Em hãy chọn nhân vật mà mình thích và giải thích.

Xem đáp án » 19/06/2020 555

Câu 3:

Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào ?

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện và cho biết cách Xuân, Vân và Sơn ăn đào.

Xem đáp án » 19/06/2020 196

Bình luận


Bình luận