Câu hỏi:

19/06/2020 349

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

b) Điền vào chỗ trống in hay inh ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã xổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

b) Điền vào chỗ trống in hay inh ?

- To như cột đình.

- Kín như bưng.

- Tình làng nghĩa xóm.

- Kính trên nhường dưới.

- Chín bỏ làm mười.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Bình luận


Bình luận