Câu hỏi:

19/06/2020 11,785

Đặt các câu hỏi có cụm từ để làm gì để hỏi về từng việc làm được vẽ trong các tranh dưới đây. Tự trả lời các câu hỏi ấy.

Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Việt 2

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tranh 1 :

- Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì ?

- Bạn tưới nước để cây tươi tốt (mau lớn).

Tranh 2 :

- Bạn nhỏ bắt sâu cho cây để làm gì ?

- Bạn bắt sâu để cây tươi tốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể tên các bộ phận của một cây ăn quả.

Em hãy quan sát một cây ăn quả và kể tên các bộ phận của cây

Xem đáp án » 19/06/2020 2,317

Câu 2:

Tìm những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.

Xem đáp án » 19/06/2020 562

Bình luận


Bình luận