Câu hỏi:

19/06/2020 261

Tại sao Bác khen bạn Tộ ngoan ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện, chú ý lời nói của Bác Hồ với Tộ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bác khen Tộ ngoan vì bạn ấy biết dũng cảm nhận lỗi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì ?

Em hãy đọc đoạn 2 của truyện, chú ý những câu hỏi của Bác dành cho các em học sinh.

Xem đáp án » 19/06/2020 621

Câu 2:

Tại sao bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia ?

Em hãy đọc đoạn 3 của truyện, chú ý lời nói của Tộ và tìm nguyên nhân.

Xem đáp án » 19/06/2020 323

Câu 3:

Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai ?

Em hãy đọc đoạn sau: Một em bé giơ tay xin nói... Đồng ý ạ! (Đoạn 2)

Xem đáp án » 19/06/2020 298

Câu 4:

Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng ?

Em hãy đọc đoạn 1 của truyện.

Xem đáp án » 19/06/2020 230

Bình luận


Bình luận