Câu hỏi:

20/06/2020 150

Nghe – viết : Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)

Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn Bác cho thật rõ.

Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.

? Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên riêng trong bài chính tả là : Bác Hồ, Bác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Xem đáp án » 20/06/2020 126

Bình luận


Bình luận