Câu hỏi:

20/06/2020 146

Nghe – viết : Cháu nhớ Bác Hồ (từ Đêm đêm … đến Bác hôn.)

? Những từ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Những từ trong bài chính tả phải viết hoa đó là :

+ Tên riêng : Bác

+ Những chữ đầu câu thơ : Đêm, Giở, Nhìn, Nhìn, Càng, Ôm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thi đặt câu nhanh :

a) Với từ chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr 

b) Với từ chứa tiếng có vần êt hoặc êch

Xem đáp án » 20/06/2020 1,706

Câu 2:

Điền vào chỗ trống :

a) ch hay tr ?

...ăm sóc, một ...ăm, va ...ạm, ...ạm y tế

b) êt hay êch ?

ngày T..., dấu v..., chênh l..., d... vải

Xem đáp án » 20/06/2020 238

Bình luận


Bình luận