Câu hỏi:

20/06/2020 405

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) nói về em và trường em.

Gợi ý:

- Em tên là gì ?

- Em đang học lớp nào ? Trường nào ?

- Tình cảm của em dành cho thầy cô, bạn bè và mái trường của mình như thế nào ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bài viết

    Em tên là Đỗ Ngọc Phương. Em là học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng. Trường em nằm trên một con đường lớn của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cây xanh rợp bóng mát. Trong lớp, em có rất nhiều bạn thân. Em luôn yêu quý và biết ơn thầy cô giáo. Dưới mái trường thân thương này, em sẽ cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào ☐ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì ?

☐ Chỉ cảm ơn Dế Mèn.

☐ Xin lỗi Dế Mèn.

☐ Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.

 

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Xem đáp án » 20/06/2020 8,221

Câu 2:

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào ☐ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

Dế Mèn hát để làm gì ?

☐ Hát để luyện giọng cho thật hay.

☐ Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.

☐ Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Xem đáp án » 20/06/2020 624

Câu 3:

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào ☐ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn ?

☐ Chỉ vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

☐ Chỉ vì tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt.

☐ Vì cả hai lí do trên.

 

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Xem đáp án » 20/06/2020 426

Câu 4:

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào ☐ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

Búp Bê làm những việc gì ?

☐ Quét nhà và ca hát.

☐ Quét nhà, rửa bát và nấu cơm

☐ Rửa bát, ca hát và học bài.

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Xem đáp án » 20/06/2020 350

Câu 5:

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào ☐ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN

Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì ?

☐ Tôi là Dế Mèn.

☐ Ai hát đấy ?

☐ Tôi hát đây.

Gợi ý: Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét.

Xem đáp án » 20/06/2020 334

Bình luận


Bình luận