Câu hỏi:

20/06/2020 354

Điền vào chỗ trống:

s hoặc x

nước ...ôi, ăn ...ôi

cây ...oan; ...iêng năng

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

nước sôi, ăn xôi

cây xoan, siêng năng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền tiếng có nghĩa vào ô trống trong bảng dưới đây:

Chính tả Tuần 11 trang 49 VBT Tiếng Việt 2 Tập 1 | Hay nhất Giải vở bài tập Tiếng Việt 2

Xem đáp án » 20/06/2020 700

Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

ươn hoặc ương

v... vai, v... vãi

bay l... ,số l...

Xem đáp án » 20/06/2020 646

Câu 3:

Dựa vào bài tập 1, em hãy nêu nhận xét:

Chỉ viết g mà không viết gh trước các chữ cái:

Xem đáp án » 20/06/2020 275

Câu 4:

Dựa vào bài tập 1, em hãy nêu nhận xét:

Chỉ viết gh mà không viết g trước các chữ cái

Xem đáp án » 20/06/2020 257

Bình luận


Bình luận