Câu hỏi:

20/06/2020 136

ươn hoặc ương

- Th... người như thể thương thân

-     Cá không ăn muối cá ...

Con cãi cha mẹ trăm đ...` con hư.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thương người như thể thương thân.

-     Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

- Lên thác xuống ...ềnh.

- Con ...à cục tác lá chanh.

-  ...ạo trắng nước trong.

- ...i lòng tạc dạ.

Gợi ý: Em điền gh khi đứng trước âm i, e, ê

Xem đáp án » 20/06/2020 293

Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

s hoặc x :

-  Nhà ...ạch thì mát, bát ...ạch ngon cơm.

-     Cây ...anh thì lá cũng ...anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Xem đáp án » 20/06/2020 168

Bình luận


Bình luận