Câu hỏi:

20/06/2020 205

Nghe – viết :

Người làm đồ chơi

Bác Nhân là người nặn đồ chơi bằng bột màu. Khi đồ chơi bằng nhựa xuất hiện, hàng của bác không bán được, bác định chuyển nghề về quê làm ruộng. Một bạn nhỏ đã lấy tiền để dành, nhờ bạn bè mua đồ chơi để bác vui trong buổi bán hàng cuối cùng.

? Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tên riêng trong bài chính tả là: Nhân

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào chỗ trống :

a) chăng hay trăng ?

b) ong hay ông ?

Xem đáp án » 20/06/2020 1,159

Câu 2:

a) Điền vào chỗ trống ch hay tr ?

b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Xem đáp án » 20/06/2020 204

Bình luận


Bình luận