Câu hỏi:

20/06/2020 600

Hãy giải thích từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó :

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Trẻ con

- Trái nghĩa với người lớn.

b) Cuối cùng

- Trái nghĩa với đầu tiên (khởi đầu, bắt đầu)

c) Xuất hiện

- Trái nghĩa với biến mất (mất tích, mất tăm)

d) Bình tĩnh

- Trái nghĩa với vội vàng (vội vã, cuống quýt)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo, tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :

Em hãy đọc lại đoạn sau: Giống như những đứa trẻ... đến hết, phân biệt cử chỉ, hoạt động của những con bê đực và cái để hoàn thành bảng.

Xem đáp án » 20/06/2020 609

Câu 2:

Chọn ý thích hợp ở cột B cho các từ ngữ ở cột A:

Xem đáp án » 20/06/2020 416

Bình luận


Bình luận