Câu hỏi:

26/06/2020 3,078

Giấy quỳ tím chuyển màu gì khi nhúng vào dung dịch được tạo thành từ

a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol NaOH

b) 2 mol HCl và 1 mol KOH?

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) H2SO42NaOH  Na2SO42H2O

nNaOH = 2nH2SO4 đúng theo phương trình. Sau phản ứng chỉ có H2SO4, nên môi trường trung tính không làm đổi màu quỳ tím.

HCl + KOH → KCl + H2O

nHCl > nKOH : HCl dư, quỳ tím chuyển màu đỏ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng: BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + 2NaCl được gọi là phản ứng gì?

Xem đáp án » 26/06/2020 3,115

Câu 2:

Đốt hỗn hợp bột S và Zn trong bình kín theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X.Xác định thành phẩn của chất rắn X (Zn = 65, S=32).

 

Xem đáp án » 26/06/2020 904

Câu 3:

Vì sao K2O tan được trong nước?

Xem đáp án » 26/06/2020 624

Câu 4:

Cho 1,52 g hỗn hợp hai kim loại (có hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (ở đktc).

Tính khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được (H=1, S=32, O=16).

Xem đáp án » 26/06/2020 500

Bình luận


Bình luận